O NAS

Fundacja „Zaraz wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu.

Jesteśmy organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Jesteśmy entuzjastami podejścia circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej.

Podejmowane przez nas działania opierają się o:

  1. Zwiększanie świadomości społecznej w obszarze oddziaływania człowieka na środowisko.
  2. Edukację w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko oraz skutków tego oddziaływania.
  3. Poszerzanie wiedzy o procesach recyklingu różnego typu materiałów.
  4. Promowanie ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z procesów recyklingu.
  5. Organizowanie oraz wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw o charakterze proekologicznym.
  6. Propagowanie idei recyklingu oraz circular economy.

ZARZĄD FUNDACJI

Aleksandra Płucińska

Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jedna z fundatorów Fundacji Edukacyjnej G5, działającej w obszarze kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i debaty publicznej. Zawodowo kierownik działu administracyjnego w jednym z największych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zaangażowana w działalność B+R oraz wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Na co dzień miłośniczka podróży, premier kinowych i opowieści fantasy.

Filip Kacper Zelek

Wiceprezes Zarządu

Zapalony działacz społeczny i miłośnik sportu. Od wielu lat zaangażowany w działalność trzeciego sektora; na stałe związany z Fundacją Edukacyjną G5. Zawodowo prawnik w jednej z wielkopolskich kancelarii prawnych. Od 2010r. sędzia koszykówki zrzeszony w Wielkopolskim Związku Koszykówki. W swoim działaniu skupia się na popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowaniu postaw zaangażowanych. Wolne chwile spędza na komentowaniu otaczającej rzeczywistości lub gotując dla najbliższych.

PRACOWNIK FUNDACJI

Julia Kasperczak

Specjalista ds. komunikacji i projektów edukacyjnych

Pracownik Fundacji od grudnia 2021 roku. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W wolnych chwilach społecznik w rodzinnej miejscowości. Fanka social mediów, koncertów i seriali.