O NAS

Fundacja „Zaraz wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu.

Jesteśmy organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Jesteśmy entuzjastami podejścia circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej.

Podejmowane przez nas działania opierają się o:

  1. Zwiększanie świadomości społecznej w obszarze oddziaływania człowieka na środowisko.
  2. Edukację w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko oraz skutków tego oddziaływania.
  3. Poszerzanie wiedzy o procesach recyklingu różnego typu materiałów.
  4. Promowanie ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z procesów recyklingu.
  5. Organizowanie oraz wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw o charakterze proekologicznym.
  6. Propagowanie idei recyklingu oraz circular economy.

ZARZĄD FUNDACJI

Aleksandra Płucińska

Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jedna z fundatorów Fundacji Edukacyjnej G5, działającej w obszarze kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i debaty publicznej. Zawodowo kierownik działu administracyjnego w jednym z największych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zaangażowana w działalność B+R oraz wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Na co dzień miłośniczka podróży, premier kinowych i opowieści fantasy.

Filip Kacper Zelek

Wiceprezes Zarządu

Zapalony działacz społeczny i miłośnik sportu. Od wielu lat zaangażowany w działalność trzeciego sektora; na stałe związany z Fundacją Edukacyjną G5. Zawodowo prawnik w jednej z wielkopolskich kancelarii prawnych. Od 2010r. sędzia koszykówki zrzeszony w Wielkopolskim Związku Koszykówki. W swoim działaniu skupia się na popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowaniu postaw zaangażowanych. Wolne chwile spędza na komentowaniu otaczającej rzeczywistości lub gotując dla najbliższych.