zaraz-wracam-sprzet-za-sprzet-jak-to-dziala

Jak to działa?

Reprezentujesz klub sportowy, chcesz dostać od nas profesjonalne stroje, piłki, elementy treningowe? Nic prostszego! Wystarczy, że zorganizujesz w swojej okolicy zbiórkę zużytego elektrosprzętu, a Fundacja Zaraz Wracam nagrodzi Wasze wysiłki i inicjatywę potrzebnymi Wam gadżetami czy artykułami sportowymi! Bo warto być eko!

Sprzęt za sprzęt

”1.

Wspieranie klubu sportowego jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Zarejestruj swoją drużynę i zgłoś chęć udziału w akcji „Sprzęt za sprzęt”.

Rejestracja! >

”2.

Niezbędnym elementem do wzięcia udziału w akcji „Sprzęt za sprzęt” jest podpisanie pobranych dokumentów i odesłanie ich wraz ze skanami dokumentów rejestrowych klubu na adres Fundacji „Zaraz wracam”. Po zwrotnym otrzymaniu umowy podpisanej przez Fundację i Odbierającego zużyty sprzęt twój klub jest pełnoprawnym uczestnikiem akcji. Twoje konto zostaje aktywowane i możesz działać.

”3.

Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania związane ze zbiórką, musisz wyznaczyć miejsce składowania zużytego sprzętu. Powinno to być miejsce zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Dokładny adres takiego miejsca należy podać w panelu uczestnika na stronie internetowej akcji.

”4.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie Koordynatora Akcji. Dane Koordynatora (imię, nazwisko, telefon) należy wprowadzić w panelu uczestnika na stronie internetowej akcji.

”5.

Zbiórka zużytego sprzętu może mieć dwojaki system. Może to być np. całodzienna lub dwudniowa duża akcja zbierania zużytego sprzętu. Zbiórka może mieć tez charakter ciągły, np. dwa razy w tygodniu w godzinach treningów. Można zbierać przy wykorzystaniu obu systemów naraz, wtedy szanse powodzenia akcji są największe.

”6.

Powodzenie akcji zależy przede wszystkim od ilości ludzi zaangażowanych. Jak do nich dotrzeć z informacją? Oto kilka przykładów: – ogłoś akcję na swojej stronie na futbolowo.pl, – zmobilizuj zawodników, rodziców, kibiców, niech poinformują sąsiadów i znajomych, – rozwieś plakaty otrzymane od organizatora akcji, – ogłoś akcję na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.), – poproś proboszcza swojej parafii o ogłoszenie zbiórki na niedzielnej mszy, – poinformuj lokalną prasę o udziale twojego klubu w akcji „Sprzęt za sprzęt”, – wydrukuj ulotki z adresem zbierania, telefonem koordynatora i godzinami zbiórki sprzętu, – rozdaj ulotki podczas meczu ligowego, – rozdaj po kilkanaście ulotek zawodnikom, niech odwiedzą sąsiadów i opowiedzą o akcji, – zaproponuj pomoc w transporcie zużytego sprzętu oraz w wyniesieniu cięższego sprzętu z piwnic, strychów, garaży. – Porozmawiaj z pracodawcą o akcji i odbierz sprzęt z zakładu pracy (partnerzy akcji wystawią stosowne dokumenty Karty Przekazania Odpadu ) a zużyty sprzęt będzie doliczony jako masa którą wymienisz na punkty.

”7.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje, które w specjalnych warunkach należy odzyskać i zneutralizować.

”8.

Jeśli dobrze wykonasz zadania z punktu 5, znajdzie się na pewno wielu, którzy będą chcieli pomóc w akcji, a przy okazji pozbyć się kłopotliwych gratów. Weź pod uwagę, że nie każdy ma możliwość przywiezienia zużytego sprzętu do wyznaczonego miejsca. Zaproponuj pomoc w transporcie zużytego sprzętu oraz w wyniesieniu cięższego sprzętu z piwnic, strychów, garaży. Zdobędziesz więcej punktów dla swojego klubu, zyskasz sympatię i wdzięczność sąsiadów.

”9.

Zużyty sprzęt należy składować w miejscu wskazanym przy rejestracji, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Zużyty sprzęt powinien utrzymany w takim stanie w jakim został przekazany. Demontaż urządzeń jest niedozwolony, to znaczy niezgodny z Regulaminem Akcji, a także z przepisami obowiązującego prawa.

”10.

Ilości zebranego sprzętu wprowadzaj na bieżąco w panelu użytkownika na stronie akcji (z reguły kluby zbierają po około 3-10 ton w czasie trwania akcji) Po zebraniu sprzętu o masie przekraczającej 1000 kg zgłoś odbiór poprzez formularz w panelu użytkownika. Po wypełnieniu formularza wydrukuj Protokół Przekazania w 3 egzemplarzach i czekaj na wyznaczenie terminu odbioru (w przypadku mniejszej ilości zgłoś się do organizatora z informacją o mniejszej masie – zostanie ona odebrana w nieco wydłużonym terminie).

”11.

W terminie wyznaczonym przez Odbierającego zorganizuj 3 osoby do załadunku sprzętu na transport. Przygotuj 3 egzemplarze Protokołu Przekazania, który po załadunku i weryfikacji podpisze przedstawiciel klubu i kierowca. Jeden egzemplarz zostanie w klubie, dwa zabierze kierowca.

”12.

Po przekazaniu i rozliczeniu zużytego sprzętu wymień zgromadzone punkty na nagrody. Wybrane nagrody zostaną przesłane do starostw powiatowych, a następnie uroczyście wręczone przez przedstawiciela starostwa. Wręczanie nagród odbywać się będzie po zakończeniu i rozliczeniu akcji tj. w pierwszej połowie października 2014 r.

Aby zgłosić swój klub do udziału w akcji „Sprzęt za sprzęt” należy podpisać pobrane dokumenty i odesłać wraz ze skanami dokumentów rejestrowych klubu na adres Fundacji „Zaraz wracam”. Po zwrotnym otrzymaniu umowy podpisanej przez Fundację i Odbierającego zużyty sprzęt twój klub jest pełnoprawnym uczestnikiem akcji. Twoje konto zostaje aktywowane i możesz działać.

W ramach akcji „Sprzęt za sprzęt” możesz odbierać zużyty sprzęt także od firm. Współpracujące z Fundacją zakłady przetwarzania wystawią niezbędne dokumenty KPO (Karta Przekazania Odpadu), w razie pytań zadzwoń – kontakt Danuta Sapor 519350670

Sprawdź nagrody! >  Rejestracja! >

Akcję wspiera

futbolowo_logo_na_przezroczystym_tle