Druga odsłona akcji SPRZĘT ZA SPRZĘT

– projektu realizowanego wspólnie z Elektrorecykling sp. z o.o. W tej edycji zbieramy razem z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Projekt kierowany jest do wszystkich klubów zrzeszonych w Wielkopolskim ZPN.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI I JĄ PRZEPROWADZIĆ? TO PROSTE!

 • Wyznacz koordynatora akcji z ramienia Klubu – osobę reprezentującą.
 • Ustalcie termin i miejsce zbiórki, czas trwania akcji i wyślij do nas formularz zgłoszenia zbiórki -> fundacja@zarazwracam.pl .
 • Przeprowadź kampanię informacyjną wśród piłkarzy, rodzin i sympatyków klubu.
 • Po zakończeniu akcji wypełnij formularz zgłoszenia odbioru (podaj ilości zebranych odpadów w sztukach z podziałem na grupy) i ponownie wyślij go do nas. Pamiętaj – informacje o ilości i rodzajach zebranego sprzętu mają pomóc nam właściwie przygotować transport odpadów, a efekty Waszej akcji sprawdzimy wspólnie z Elektrorecykling na zakładowej wadze najazdowej.
 • Zweryfikujemy Wasz formularz, przygotujemy protokół odbioru ZSEE i przekaże go wraz z danymi kontaktowymi reprezentanta Klubu do Elektrorecykling. Firma skontaktuje się z Wami w celu ustalenia dokładnego terminu odbioru zużytego sprzętu.
 • Termin odbioru nie może być dłuższy niż 30 dni od momentu przesłania formularza zgłoszenia odbioru (zazwyczaj termin ten wynosi do 7 dni roboczych). 
 • Odebrany sprzęt zostanie zważony w siedzibie Elektrorecykling a dane przekazane do Fundacji i WZPN, w ten sposób Kluby będą wypracowywać indywidualne limity kwotowe. 

WYPRACOWANE LIMITY

  • Przez cały okres trwania akcji będziemy prowadzić ewidencję zebranych mas ZSEE – dla każdego Klubu indywidualnie!
  • Indywidualne limity finansowe Kluby wypracowują w oparciu o przelicznik

   1000 kg = 220 zł

  • Po zakończeniu każdego miesiąca Wielkopolski ZPN otrzyma od Organizatora zestawienie limitów wszystkich Klubów.
  • Zebrane środki Kluby mogą przeznaczyć na zakup nowego sprzętu sportowego.
  • Jak z nich skorzystać? Zgłoście Wielkopolskiemu ZPN zapotrzebowanie, WZPN przekaże nam zamówienie, a po jego zrealizowaniu przekaże Klubom nowy sprzęt.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia zbiórki: DOC   PDF
Formularz zgłoszenia odbioru: DOC   PDF