Ekologiczny Dzień Dziecka

W jeden z czerwcowych weekendów w Świetlicy Wiejskiej w Sękowie, zorganizowaliśmy wraz z Organizacją Odzysku Asekol oraz Zakładem Przetwarzania Elektroodpadów Elektrorecykling S.A., Ekologiczny Dzień Dziecka. Podczas wydarzenia dzieci mogły nie tylko poskakać na zamku dmuchanym oraz bawić się wspólnie z animatorkami, ale także malować swoje obrazy własnoręcznie stworzonymi eko-farbami, a co najważniejsze – poznać działalność zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz procesy, jakie w nim zachodzą. Każdy z uczestników otrzymał także plecaczek, a w nim nasionka różnorakich roślin, które można samodzielnie zasadzić w swoim ogródku.

Teraz dzieci wiedzą już jak postępować z elektroodpadami i co dzieje się z nimi po oddaniu ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów!

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębsku Starym za zaprezentowanie swojego sprzętu.

Organizatorzy: