Akcja Sprzęt za sprzęt

Akcja Sprzęt za sprzęt była organizowana przez naszą Fundację oraz firmę Elektrorecykling. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku. Kolejne akcje zorganizowane zostały w latach 2019/20 oraz 2020/21.

Co to za akcja?

Kluby sportowe zbierały wśród swoich zawodników, kibiców oraz mieszkańców miejscowości, w której działają, elektrosprzęty. Następnie były one przez nas ważone i przetwarzane przez firmę Elektrorecykling. Za przekazane elektrosprzęty, kluby otrzymywały sprzęt sportowy.